Chung kết VANLANG'S GOT TALENT

from
10:00 AM 19/11/2022
to
03:00 PM 19/11/2022
Địa chỉ
Hội trường Trịnh Công Sơn
Chia sẻ qua
iconiconicon

Đăng ký tham dự sự kiện

*
*
*
*
*
Chọn chuyên ngành

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*