CHUNG KẾT CUỘC THI KHỞI SỰ KINH DOANH

Từ
07:00 AM 20/07/2022
Đến
10:00 AM 20/07/2022
Địa chỉ
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Đăng ký tham dự sự kiện

*
*
*
*
*
Chọn chuyên ngành

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*