CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 28 KHOA THƯƠNG MẠI - ZULU

from
07:00 AM 01/11/2022
to
10:00 AM 01/11/2022
Địa chỉ
Chia sẻ qua
iconiconicon

Đăng ký tham dự sự kiện

*
*
*
*
*
Chọn chuyên ngành

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*