CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 28 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KÉN

Từ
01:30 AM 23/08/2022
Đến
04:00 AM 23/08/2022
Địa chỉ
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Đăng ký tham dự sự kiện

*
*
*
*
*
Chọn chuyên ngành

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*