banner

Ngành đào tạo

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023

Khối ngành

Mã ngànhTên ngành đăng ký xét tuyểnThời gian đào tạoVăn bằng

KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT

8210401Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng 

2 năm

Thạc sĩ

KHỐI NGÀNH XÃ HỘI - NHÂN VĂN

8380107Thạc sĩ Luật Kinh tế 

1.5 năm

Thạc sĩ

8220201Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

1.5 năm

Thạc sĩ

KHỐI NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

8340101

 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

1.5 năm

Thạc sĩ

8340121Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại

1.5 năm

Thạc sĩ

8340201Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 

1.5 năm

Thạc sĩ

8340301Thạc sĩ Kế toán

1.5 năm

Thạc sĩ

KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ

60520320Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

1 - 1.5 năm

Thạc sĩ

8420201Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

1,5 năm

Thạc sĩ

8850101Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên & Môi trường

1 - 2 năm

Thạc sĩ

9440301Nghiên cứu sinh Khoa học Môi trường

3 - 4 năm

Tiến sĩ

KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC

8580101Thạc sĩ Kiến trúc

1.5 năm

Thạc sĩ

KHỐI NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH

8810103Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

1.5 năm

Thạc sĩ

8810201Thạc sĩ Quản trị Khách sạn1.5 nămThạc sĩ
Để cập nhật thông tin về các ngành đào tạo và kỳ tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Văn Lang, truy cập website: https://www.vlu.edu.vn/