banner

Biểu mẫu đăng ký xét tuyển 2023

Biểu mẫu đăng ký xét tuyển Trường Đại học Văn Lang công bố và cập nhật để thí sinh sử dụng trong quá trình đăng ký theo phương thức xét tuyển để dự thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh bậc đại học.

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2023

Xem tại đây
Xem tại đây

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu năm 2023

Xem tại đây
Xem tại đây