banner

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ

Quy định đeo thẻ sinh viên

image
Quy định thẻ khách

Vui lòng cung cấp thông tin tại khu vực đón tiếp và luôn đeo thẻ khách trong khuôn viên Trường, có trách nhiệm hoàn trả lại trước khi rời khỏi Trường.

Tuân thủ nội dung và hướng dẫn của nhân viên Nhà trường.

Thẻ khách là tài sản của Trường Đại học Văn Lang. Vui lòng hoàn trả lại nếu bạn không phải là chủ thẻ.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Điện thoại: 028. 38367933 | Email: info@vlu.edu.vn.

Quy định thẻ cán bộ giảng viên

image
Quy định thẻ cán bộ giảng viên thỉnh giảng

Đeo thẻ khi công, luôn đeo thẻ trong khuôn viên của Trường. Giữ gìn thẻ cẩn thận.

Không cho mượn, không thay đổi thông tin trên thẻ, không sử dụng thẻ của người khác.

Trả lại thẻ sau khi kết thúc thời gian thỉnh giảng.

Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của Trường khi sử dụng thẻ để làm những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng mới mục đích sử dụng.