banner

Khoa học Dữ liệu

Khoa học Dữ liệu là ngành khoa học thu thập, xử lý, quản trị và phân tích dữ liệu nhằm khám phá các tri thức ẩn chứa trong dữ liệu. Những thông tin đã được khám phá giữ vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định hành động hoặc hoạch định chiến lược tương lai.

Giới thiệu chung

Dữ liệu là một nguồn thông tin vô cùng quan trọng để các công ty, doanh nghiệp vạch ra các chiến lược kinh doanh và phát triển. Trong thời đại 4.0 hiện nay, dữ liệu ngày một gia tăng với kích thước khổng lồ. Điều đó tạo ra nhu cầu rất lớn về việc lưu trữ và phân tích dữ liệu cũng như xây dựng các chương trình, thuật toán hỗ trợ trên máy tính.  

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức lớn đã và đang nghiên cứu và ứng dụng khoa học dữ liệu một cách chuyên sâu và bài bản như Viện VinAI, Viettel, FPT, VNG,…Vì vậy, chuyên gia về khoa học dữ liệu sẽ có nhu cầu ngày càng cao và tiềm năng trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Mã ngành

7460108

Thời gian đào tạo

4 năm

Văn bằng

Cử nhân Khoa học Dữ liệu  

 

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa  

A01: Toán – Lý – Anh  

C01: Toán – Văn – Lý  

D01: Toán – Văn – Anh

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng được cập nhật mới nhất, xây dựng môi trường học tập để sinh viên có thể phát huy năng lực làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp. 

Chú trọng kỹ năng làm việc môi trường quốc tế

Phương pháp học chú trọng thực hành và các kỹ năng mềm. Chương trình Tiếng Anh được giảng dạy riêng cho sinh viên từ năm nhất để đảm bảo kỹ năng giao tiếp tốt sau khi tốt nghiệp và làm việc trong môi
...Xem thêm

Cập nhật các kiến thức mới trên thế giới

Sinh viên được cấp tài khoản để tham gia các khóa học trực tiếp của Coursera, Udacity, Udemy,…

Môi trường học tập tăng tương tác

Khoa tổ chức các seminar học thuật thường xuyên và luân phiên trong suốt thời gain học. Chia sẻ từ khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo là cơ hội
...Xem thêm

Năng lực đầu ra

Với thiết kế cấu trúc 4 năm, chương trình cử nhân ngành Khoa học Dữ liệu hướng tới trang bị cho sinh viên năng lực cần thiết để phát huy trong môi trường quốc tế.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo được thiết kế theo cấu trúc 4 năm, với tổng cộng 131 tín chỉ.  

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Anh văn 1,2,3 

Triết học Mác – Lênin 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Quản trị học 

Nhập môn Khoa học dữ liệu 

Kỹ năng mềm 

Giáo dục thể chất 

Tin học ứng dụng 

Môi trường và con người 

Cơ sở lập trình 

Toán cho khoa học dữ liệu 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1 

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Khoa áp dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy bao gồm: thuyết giảng, tình huống, thực hành, ngoại khóa, chú trọng công nghệ để sinh viên có trải nghiệm học tập tốt nhất.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí trong doanh nghiệp như sau:  

Làm việc trong các công ty gia công phần mềm hoặc phát triển sản phẩm về công nghệ thông tin trong và ngoài nước.
Làm việc trong những công ty hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu về xử lý, phân tích dữ liệu, thống kê và đưa ra quyết định.
Làm việc trong các Viện nghiên cứu và các đơn vị chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học dữ liệu.
Giáo viên giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Có khả học tiếp chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Khoa học Dữ liệu, Khoa học máy tính.
*
*
*
Chọn ngành quan tâm