media
Lê Hữu Sơn
Trưởng khoa
đơn vị
Kỹ thuật Ô tô
Bằng cấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Liên hệ
son.lh@vlu.edu.vn

Trình độ học vấn

Giảng dạy

Bài báo khoa học

Thành tựu nổi bật