banner

Khoa Răng Hàm Mặt

Khoa Răng Hàm Mặt như một luồng gió mới trong hệ thống đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt với định hướng đưa tính ứng dụng vào trong mỗi bài học, mục tiêu giúp sinh viên ra trường có thể thực hành - thực học với nền tảng của tư duy phản biện.

Tổng quan

Đặc điểm nổi bật

Đào tạo thế hệ Bác sĩ Răng Hàm Mặt chất lượng và chuyên nghiệp, khả năng tư duy sáng tạo với kiến thức toàn diện, kỹ năng thuần thục và có trách nhiệm với cộng đồng.
image
Các ngành đào tạo
Khoa Răng Hàm Mặt hiện đang đào tạo 1 chương trình cử nhân và 12 chương trình đào tạo ngắn hạn.
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược
Khoa Răng Hàm Mặt tự hào khi có mối quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước.
Thư viện ảnh
image
image
image
image
image
image