banner

Triển vọng đổi mới cho tương lai

Là những nhà giáo dục, chúng tôi tin rằng giáo dục là một công cụ giúp truyền lửa. Thông qua giáo dục, chúng tôi cũng mong muốn tạo ra một chương trình giảng dạy có tác động đổi mới trên thế giới.

Tương lai bắt đầu từ những ước mơ và kiến tạo

Nhận thấy tiềm năng của việc mở rộng chân trời tri thức, Văn Lang không ngừng theo đuổi sự đổi mới sáng tạo thông qua hệ thống giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thúc đẩy quốc tế hóa các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu với những cách tiếp cận tối ưu nhất.

Với sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua, chủ trương thành lập các trường đại học chuyên ngành trực thuộc Trường Đại học Văn Lang sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý, từ đó đạt được các mục tiêu chiến lược.

Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục của Trường Đại học Văn Lang
Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục của Trường Đại học Văn Lang

Khát vọng về tương lai của Ban Lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang đã dẫn dắt tập thể Nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức tinh gọn hướng đến quốc tế hóa, đảm bảo vận hành hiệu quả ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào hệ thống quản trị nhân sự và cơ cấu tổ chức. Qua quá trình này, Văn Lang đã trở thành một trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và kết nối giữa các cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

media
Nâng cao tác động xã hội của giáo dục VLU
VLU sẽ góp phần quan trọng vào việc định hình bản sắc của hệ thống giáo dục toàn diện tại Việt Nam.
Với tầm nhìn chiến lược, Văn Lang sẽ đổi mới từng bước trên quy mô lớn, đồng thời lan tỏa tri thức, giá trị kinh tế và nhân văn cho cộng đồng và đóng góp cho xã hội với những con người tài năng. Sứ mệnh cốt lõi và dài hạn của “Tạo tác động tích cực” là biến mỗi nhóm ngành đào tào trở thành một VLU rất riêng, với mục đích chung là trở thành “Trường đại học được khao khát” tại Việt Nam và các khu vực khác.
Từ đó, nền giáo dục Việt Nam được phát triển trên cả bản đồ quốc gia và quốc tế.
media
Nâng cao hiệu quả đóng góp kinh tế đất nước
Với tốc độ đào tạo như hiện nay, VLU đã và đang bám sát mục tiêu chiến lược là góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà. Qua hành trình của mình, Văn Lang tự hào với những thành tích đã đạt được, đó là: hoàn thành nghĩa vụ thuế và quỹ phúc lợi nhà nước; mở ra nhiều cơ hội việc làm, tạo dòng tiền lương ổn định và chi phí an sinh xã hội cho người lao động; kiến tạo môi trường giáo dục thông qua nhiều hình thức: ý tưởng, khóa học, ấn phẩm, sản phẩm công nghệ…
Xu thế tăng cường hợp tác nghiên cứu cũng thúc đẩy VLU nghiên cứu, biên soạn các công trình tầm cỡ quốc gia và quốc tế trên nhiều lĩnh vực, phục vụ kịp thời nhu cầu cấp thiết của xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Việc tái cấu trúc các nhóm ngành trực thuộc VLU nhằm tăng quy mô hệ thống, kéo theo sự tăng trưởng đồng bộ về hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
media
Tạo ra các giá trị sinh thái bền vững
Bên cạnh mục tiêu kiến ​​tạo không gian học tập và sinh hoạt, VLU có khát vọng và chiến lược hướng tới mô hình đại học sinh thái.
Tạo ra không gian sinh thái và tăng cường ý thức sinh thái, tạo ra sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa con người với thiên nhiên, con người với con người. VLU không chỉ chú trọng tạo hệ thống cây xanh bảo vệ cảnh quan, tạo bóng mát, trang trí, tạo lá phổi xanh giữa lòng đô thị mà còn xây dựng hệ thống xử lý rác thải thông minh, tái sử dụng vật liệu cũng như nguồn năng lượng tự nhiên, tiết kiệm. điện, nước và các tài nguyên khác. Hệ thống ngành nghề đào tạo của chuỗi trường đại học VLU cũng hướng đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo dựng lối sống xanh cho người dạy và người học.
Văn Lang luôn mong muốn kiến ​​tạo hệ sinh thái bền vững, đóng góp tích cực cho xã hội và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho đất nước bằng việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sinh viên kết nối, học hỏi và phát triển các giải pháp cho tương lai.