banner

Lịch sử & Cột mốc

Trường Đại học Văn Lang được thành lập năm 1995 với mục tiêu trở thành một “trường đại học tử tế”. Kể từ đó, chúng tôi đã không ngừng phát triển và vươn lên để mở rộng lý tưởng và nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là bằng chứng từ các mốc quan trọng và lịch sử của chúng tôi trong suốt những năm qua.

Là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên, chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều trở ngại trên con đường thành lập. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình: mang đến cho học sinh cơ hội học tập suốt đời và tạo ra một hệ thống giáo dục toàn diện.

Để tiếp tục hành trình phát triển của mình, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực tìm cách cải thiện hệ thống giáo dục để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên. Chúng tôi cam kết đảm bảo sinh viên phát triển toàn diện trong suốt quá trình học tập tại đây.

Qua thời gian, cơ sở vật chất tại VLU có những đổi thay, song lý tưởng và nguyện vọng của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.

Cột mốc quan trọng

2020 - nay

image

Trải qua một hành trình dài, chúng tôi tự hào những gì chúng tôi đã đạt được. Dưới đây là một số thành tựu tiêu biểu của chúng tôi trong những năm qua.

image

Trải qua một hành trình dài, chúng tôi tự hào những gì chúng tôi đã đạt được. Dưới đây là một số thành tựu tiêu biểu của chúng tôi trong những năm qua.

image

Trải qua một hành trình dài, chúng tôi tự hào những gì chúng tôi đã đạt được. Dưới đây là một số thành tựu tiêu biểu của chúng tôi trong những năm qua.

image

Trải qua một hành trình dài, chúng tôi tự hào những gì chúng tôi đã đạt được. Dưới đây là một số thành tựu tiêu biểu của chúng tôi trong những năm qua.

image

Trải qua một hành trình dài, chúng tôi tự hào những gì chúng tôi đã đạt được. Dưới đây là một số thành tựu tiêu biểu của chúng tôi trong những năm qua.

Trải qua một hành trình dài, chúng tôi tự hào những gì chúng tôi đã đạt được. Dưới đây là một số thành tựu tiêu biểu của chúng tôi trong những năm qua.

2010 - 2019

image
image
image
image
image
Thành tựu trong quá khứ của VLU chỉ phản ánh một phần tiềm năng của chúng tôi
media
Thành tựu trong quá khứ của VLU chỉ phản ánh một phần tiềm năng của chúng tôi
Văn Lang đã không ngừng phát triển để tạo ra một chương trình giảng dạy mang lại những tác động đổi mới trên thế giới, đồng thời cũng phát huy những giá trị cốt lõi tốt nhất của chúng tôi. Văn Lang đã không ngừng phát triển để tạo ra một chương trình giảng dạy mang lại những tác động đổi mới trên th
...Xem thêm
media

1995 - 2009

image

Chúng tôi không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu chung, vượt qua các giới hạn và tạo ra những tác động mang tính đổi mới trên thế giới.

image

Chúng tôi không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu chung, vượt qua các giới hạn và tạo ra những tác động mang tính đổi mới trên thế giới.

image

Chúng tôi không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu chung, vượt qua các giới hạn và tạo ra những tác động mang tính đổi mới trên thế giới.

image

Chúng tôi không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu chung, vượt qua các giới hạn và tạo ra những tác động mang tính đổi mới trên thế giới.

image

Chúng tôi không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu chung, vượt qua các giới hạn và tạo ra những tác động mang tính đổi mới trên thế giới.

Chúng tôi không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu chung, vượt qua các giới hạn và tạo ra những tác động mang tính đổi mới trên thế giới.

Tin tức & Sự kiện nổi bật
Xem toàn bộ tin tức & sự kiện